Mopperens & utleie

Vi tilbyr gunstige mopprens avtaler til bedrifter i Oslo og Akershus

De som jobber med vask vet godt at skitne mopper er til liten nytte. Det trengs rene mopper hver eneste dag, slik at man ikke bruker skitne mopper som allerede har en god del bakterier samlet opp.

En leverandør å forholde seg til
Avask tilbyr både moppeservice og matteservice